Wednesday, 06/07/2022 - 04:56|
Trường Mầm non Hùng Sơn 2 thi đua lập thành tích chào mừng đợt thi đua 4 - tổng kết năm học 2021-2022

THÔNG BÁO: Về việc phân công trực trường trong dịp Tết Dương lịch năm 2022

THÔNG BÁO: Về việc phân công trực trường trong dịp Tết Dương lịch năm 2022

 

 
 

 

        

PHÒNG GD&ĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MN HÙNG SƠN 2
     
       Số: 107/TB-MNHS2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

               TT Hùng Sơn, ngày 30 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc phân công trực trường trong dịp Tết Dương lịch năm 2022

 

 

Để kịp thời giải quyết các công việc trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2022. Trường Mầm non Hùng Sơn 2 phân công BGH, các tổ trưởng, tổ phó trực trường trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 như sau:

 

Ngày trực

Ban giám hiệu

Các tổ chuyên môn

01/01/2022
Thứ bảy

1.Đ/c Mai Thị Linh

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

SĐT: 0988596132

2.Đ/c Nguyễn Thị Linh

Chức vụ: Tổ trưởng tổ CM

SĐT: 0332844713

02/01/2022
Chủ nhật

1.Đ/c Nguyễn Thị Vui

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

SĐT: 0988568581

2. Đ/c Vũ Thị Hoài Thương

Chức vụ: Tổ trưởng tổ CM

ĐT: 0326863263

03/01/2022
Thứ hai

1.Đ/c Vũ Thị Thủy

Chức vụ:Hiệu trưởng

SĐT: 0399078339

2.Đ/c Lý Thu Huyền

Chức vụ: Tổ phó tổ CM

ĐT: 0984977377

 

*Bảo vệ thường trực: Ông Đinh Văn Tài: SĐT: 0982527521

           Nơi nhận:

  -Các thành viên như trên (T/hiện);

  - Lưu: VT,MN.

 

HIỆU TRƯỞNG         

(Đã ký)          

 

 

                   Vũ Thị Thủy

Tác giả: admin
Nguồn:Trường mầm non Hùng Sơn 2 Copy link
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15
Hôm qua : 88
Tháng 07 : 346
Năm 2022 : 14.536