Sunday, 17/10/2021 - 15:29|
Trường Mầm non Hùng Sơn 2 thi đua lập thành tích chào mừng 91 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021) năm 2021 -2022

Kết quả thi đua đợt 3 năm học 2020 - 2021

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẠI TỪ

RƯỜNG MẦM NON HÙNG SƠN 2

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

 

 

TT Hùng Sơn, ngày 24 tháng 3 năm 2021

KẾT QUẢ THI ĐUA ĐỢT III

TT

Họ và tên

Xếp loại đợt III

Ghi chú

01

Vũ Thị Thủy

A

 

02

Nguyễn Thị Vui

A

 

03

Mai Thị Linh

A

 

04

Nguyễn Thị Thu

A

 

05

Vũ Thị Hoài Thương

A

 

06

Vũ Thị Nhung

A

 

07

Trần Thị Hương

A

 

08

Trần Thị Nguyệt

A

 

09

Nguyễn Thị Quỳnh

A

 

10

Trần Thị Út

A

 

11

Nguyễn Thị Dự

A

 

12

Lý Thu Huyền

A

 

13

Hà Thị Hoài

A

 

14

Nguyễn Thị Liên

A

 

15

Nguyễn Thị Linh

A

 

16

Phạm Thị Thúy

A

 

17

Phan Thị Hạnh

A

 

18

Ngô Thị Thái

A

 

19

Nguyễn Thị Bắc

A

 

20

Hoàng Thị Giang

NTS

 

21

Nguyễn Thị Thu Trà

A

 

22

Hứa Thị Thắng

A

 

23

Nguyễn Thị Bích Liên

A

 

24

Nguyễn Thị Nội

A

 

25

Nguyễn Ngọc Huyền

A

 

26

Phạm Thị Quỳnh

A

 

27

Nguyễn Thị Khiêm

A

 

28

Bùi Bạch Liên

A

 

29

Nguyễn Thị Mai

A

 

30

Nguyễn Thị Hải Anh

A

 

31

Dương Thị Thư

A

 

32

Đào Quỳnh Trang

A

 

33

Lý Thị Thúy Tâm

A

 

 

 

THƯ KÝ

 

 

PHÓ BAN THI ĐUA

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

 

TRƯỞNG BAN THI ĐUA

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Trà

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu

 

 

 

 

Vũ Thị Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 104
Hôm qua : 253
Tháng 10 : 4.123
Năm 2021 : 21.500