Wednesday, 06/07/2022 - 04:15|
Trường Mầm non Hùng Sơn 2 thi đua lập thành tích chào mừng đợt thi đua 4 - tổng kết năm học 2021-2022
 • Hoàng Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BTĐTN - Giáo viên
  • Điện thoại:
   0365840823
  • Email:
   hoanggiang92.mn@gmail.com
 • Phan Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0387.395.562
  • Email:
   thuydieu2009@gmail.com
 • Hà Thị Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0977.394.193
  • Email:
   hahoaitn@gmail.com
 • Trần Thị Út
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   972111649
  • Email:
   doanhutquyengau@gmail.com
 • Nguyễn Thị Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0962.163.626
  • Email:
   quynhnguyen0962@gmail.com
 • Nguyễn Thị Dự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp SPMN
  • Điện thoại:
   0979570715
  • Email:
   ruarutco@gmail.com
 • Ngô Thị Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   01692.438.415
  • Email:
   ngothai1967@gmail.com
 • Nguyễn Thị Bắc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp SPMN
  • Điện thoại:
   01684.474.919
  • Email:
   nguyenbac68@gmail.com
 • Phạm Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   01643936362
  • Email:
   thuypham1990123@gmail.com
 • Nguyễn Thị Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên- Tổ phó tổ 2
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   01632844713
  • Email:
   linhtamcuong86@gmail.com
 • Chu Thị Tính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp SPMN
  • Điện thoại:
   0965.430.624
  • Email:
   chutinh5T@gmail.com
 • Vũ Thị Hoài Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - TT tổ 1
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0978.826.311
  • Email:
   namthuong277@gmail.com
 • Vũ Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - BTĐTN
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0985 562 452
  • Email:
   haidang16102012@gmail.com
 • Nguyễn Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0972591289
  • Email:
   liennguyenhs2@gmail.com
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 88
Tháng 07 : 345
Năm 2022 : 14.535